10 eigenschappen van een goede vertaler

5/5, Nombre de vote: 1

 

 

 

1) Passie voor talen

 

Een vertaler beheerst perfect zijn werktalenEen taal vloeiend spreken is niet genoeg: hij moet alle kleine nuances kennen!

 

Vertalers krijgen vaak te maken met humoristische opmerkingen, woordspelingen en specifieke uitdrukkingen die niet altijd even gemakkelijk te begrijpen zijn. Deze nuances maken het vertaalwerk des te moeilijker omdat ze niet altijd op dezelfde manier begrepen worden in elke cultuur. Bijvoorbeeld: in het Frans zal iemand "zijn konijn zetten" als hij niet komt opdagen op een afspraak; een Nederlandstalige zal "zijn kat sturen".

 

De weg tot de perfecte beheersing van een taal is lang en ligt vol met obstakels, maar als je echt een passie voor taal hebt, is het zoveel makkelijker.

 

 

2) Nieuwsgierigheid

Les qualités du traducteur - la curiositéIs nieuwsgierigheid een goede of een slechte eigenschap? Voor vertalers is een ding zeker: nieuwsgierigheid is een onmisbare eigenschap voor elke zichzelf respecterende vertaler! Een goede algemene kennis maakt namelijk deel uit van het beroep. Aangezien hij heel gevarieerde opdrachten kan krijgen moet hij deze algemene kennis goed onderhouden en zich interesseren voor talrijke domeinen.

 

Een vertaler leest veel, of het nu boeken van grote auteurs of wetenschappelijke tijdschriften zijn. Bovendien moet hij constant op de hoogte blijven van de actualiteit. Een vertaler spreekt meerdere talen, dus moet hij zich interesseren voor andere culturen en de gewoontes en gebruiken goed kennen van de verschillende landen waarin zijn werktalen gesproken worden. Als je dus tijdens een rondleiding een toerist druk notities ziet nemen, is hij hoogstwaarschijnlijk een vertaler!

 

 

 

 

3) Nauwkeurigheid

Een vertaler is uiterst nauwkeurig. Hij zet geen los vertaalde woorden achter elkaar, maar haalt de betekenis uit de oorspronkelijke tekst en zet ze op een zo natuurlijk mogelijke manier om naar de doeltaal. Een vertaler moet zich dus met andere woorden volledig losrukken van de oorspronkelijke tekst.

 

Bovendien moet hij de meest geschikte terminologie gebruiken afhankelijk van de context en het domein. Hij kan bijvoorbeeld een specifieke term niet op dezelfde manier vertalen in een juridische tekst als in een financiële tekst. 

 

De vertaler moet ook rekening houden met het publiek tot wie hij zich richt. Hij kan een kinderverhaaltje niet op dezelfde manier vertalen als een vergaderverslag van een comité van wetenschappelijke experten. Een goede vertaler moet kunnen spelen met verschillende schrijfstijlen.

 

Ten slotte gaat "nauwkeurigheid" heel sterk samen met "organisatie". Klanten leggen vaak strakke deadlines op, en een vertaler moet goed georganiseerd zijn om ze te kunnen respecteren.

 

 

4) Stiptheid

Naast nauwkeurigheid is stiptheid een andere onmisbare eigenschap voor vertalers.

 

Een vertaling voor de afgesproken deadline terugsturen toont betrouwbaarheid en vakkundigheid aan de klant en kan een van de redenen zijn (samen met de kwaliteit natuurlijk!) waarom ze opnieuw beroep doen op je diensten

 

Daarom is het niet abnormaal om een vertaler 's nachts te zien werken omdat hij zijn vertaling voor de volgende ochtend moet doorsturen. 

 

 

 

5) Geduld

Geduld is een schone zaak! Het is een onmisbare eigenschap voor iedereen die vertaler wil worden. Sommige teksten zijn heel complex, andere zijn bijzonder slecht geschreven waardoor het heel moeilijk wordt om te begrijpen wat de auteur bedoelt. Een vertaler moet dus veel geduld tonen. Meestal moet de vertaler de tijd nemen om informatie op te zoeken en zich grondig te informeren of meer informatie te vragen aan de klant.

 

Vertalers zijn zeker en vast geduldig, maar dat wil niet zeggen dat ze passief moeten afwachten. Klanten vallen niet zomaar uit de lucht. Je moet dus al het mogelijke doen om hen aan te trekken.  

 

 

 

6) Flexibiliteit

Samen met nauwkeurigheid en stiptheid is flexibiliteit een essentiële eigenschap voor vertalers. Er kan op elk moment een aanvraag binnenkomen. Verwacht dus geen kantoorwerkuren. Een zelfstandige vertaler telt zelden zijn uren. De gevraagde deadlines moeten namelijk gerespecteerd worden. Vertalers moeten dus soms tot 's avonds laat werken.  

 

Een vertaler moet niet alleen flexibel zijn op vlak van werkuren, maar ook in zijn werkwijze. Zijn voornaamste taak is vertalen, maar het vertaalproces omvat veel verschillende stappen: de context en het doelpubliek bepalen, terminologie (de meest geschikte termen voor het onderwerp) opzoeken, informatie opzoeken, zijn bronnen controleren, de tekst vertalen, de vertaling nakijken, de lay-out aanpassen en de vertaling uiteindelijk doorsturen naar de klant. Een vertaler is met andere woorden veelzijdig.  

 

 

7) Concentratie

Concentratie is een onmisbare eigenschap voor vertalers. Zoals hierboven vermeld vraagt zijn werk om grote nauwkeurigheid. Verstrooide mensen zullen het dus uitermate moeilijk hebben in dit vak.

 

Een vertaler moet namelijk van 's morgens tot 's avonds de gekozen terminologie, de gebruikte toon, de samenhang … controleren. Kortom, hij moet een goed concentratievermogen hebben. Daarom zijn pauzes broodnodig. Het is onmogelijk om heel de dag 100 % geconcentreerd te blijven.

 

 

8) Communicatie

Een vertaler werkt aan communicatie. Daarom moet hij goed kunnen communiceren met klanten, collega's en zijn omgeving. Aangenaam contact is onontbeerlijk, onafhankelijk van het communicatiemiddel. E-mails weerspiegelen niet altijd de gewenste toon en worden al snel verkeerd begrepen. Daarom is het uiterst belangrijk om de communicatie via mail ook goed te verzorgen. Een klant verkeerd antwoorden kan er niet alleen voor zorgen dat deze naar de concurrentie vertrekt, maar het kan bovendien ook het imago van de vertaler schaden.

 

 

9) Eerlijkheid

Een vertaler moet eerlijk blijven. Daarbij hebben we het onder andere over zijn tarieven. Te lage tarieven vragen om een maximaal aantal klanten aan te trekken lijkt misschien een goede strategie op korte termijn, maar op lange termijn zal je tegen de lamp lopen. Andere vertalers zullen hun tarieven namelijk ook verlagen om met je te kunnen concurreren, waardoor je dus … je tarieven weer moet laten zakken!

 

Bovendien geven te lage prijzen het volgende beeld: "volgens mij is de kwaliteit van mijn vertalingen niet meer waard dan dat". De vertaler onderschat zijn werk dus duidelijk. Enorm hoge tarieven doen daarentegen veronderstellen dat de kwaliteit onberispelijk zal zijn. In dat geval kan de vertaler niet anders dan een kwaliteit leveren die overeenkomt met de hoge tarieven die hij vraagt. Hij moet correcte prijzen vragen gebaseerd op zijn opleidingsniveau, de moeilijkheid van de tekst en de betreffende talen.

 

 

10) Bescheidenheid

Een vertaler moet vertrouwen hebben in zichzelf, maar in dit beroep heeft hij ook een gezonde dosis bescheidenheid nodig. Niemand is perfect! Dat hij een deel van de tekst niet begrijpt wil niet zeggen dat hij incompetent of zwak is. Vragen stellen aan de klant toont vaak betrouwbaarheid en vakkundigheid.

 

Natuurlijk zoekt hij best zelf eerst grondig de betekenis van een moeilijke term of een ingewikkeld stuk voor hij zich tot de klant richt. Toch zijn sommige bronteksten slecht geschreven, zijn sommige fragmenten dubbelzinnig of is het soms onmogelijk om de betekenis af te leiden uit de context. De klant kan de vertaler zeker helpen, op voorwaarde dat deze laatste zich professioneel en beleefd tot de klant richt, natuurlijk.

 

 

 

Note: 
5
Gemiddeld: 5 (1 stem)