Contact

Internationaal marktonderzoek

U bent hier

 

Internationaal marktonderzoek.

 

Evalueer de kans op succes van uw product en ga na wat de beste strategie is!

Als u uw bedrijf wil vestigen in het buitenland, ga dan niet blindelings te werk!

In tegendeel: verzamel en analyseer zo veel mogelijk informatie voor u een beslissing neemt, analyseer de impact van het macro-economisch klimaat, maak een lijst van uw concurrenten op de doelmarkt, verwerf inzicht op de socio-culturele verschillen en het koopgedrag van de buitenlandse klanten, enz.

 

Met marktonderzoek kunt u uw bedrijf in het buitenlannd vestigen

Dankzij internationaal marktonderzoek kan u:

  • De doelmarkten heel exact leren kennen
  • Essentiële informatie over de doelmarkten verzamelen
  • Uw strategie aanpassen op basis van de verzamelde informatie

 

 

Waarom zou u een internationaal marktonderzoek uitvoeren?


 


Hoe voert u internationaal
marktonderzoek uit?

Internationaal marktonderzoek gebeurt niet helemaal op dezelfde manier als “traditioneel” marktonderzoek. Er is veel meer informatie om te onderzoeken. Dit zijn de 3 grote stappen van internationaal marktonderzoek:

 


La première étape de l'étude de marché à l'international est d'évaluer son potentiel d'exportation

Beoordeel uw exportpotentieel
 

Deze stap bestaat erin uw bedrijf correct te analyseren. U moet de sterktes en zwaktes leren kennen.

Om dat te doen, moet u de volgende dingen analyseren:

→ Uw producten/diensten

→ Uw financiële middelen

→ De kwaliteit van uw management

 


La deuxième étape de l'étude de marché à l'international est de sélectionner son marché cible

 

Kies uw doelmarkt
 

In de tweede fase moet u een lijst opstellen met potentiële doelmarkten en hun eigenschappen.

Om dat te doen, raden wij u aan om:

→ 5 tot 10 grote markten te vinden waarop uw producten/diensten in de groeifase zitten

→ De economische groei van de potentiële markten gedurende 5 jaar te analyseren

→ Na te gaan of ze deel uitmaken van een regionale overeenkomst (douane-unie, vrijhandelsgebied) en of er eventuele handelsbelemmeringen zijn

→ Hun transportinfrastructuur te bestuderen

→ Kennis te nemen van hun politieke systeem en het te begrijpen

→ Een lijst te maken met de lokale en internationale concurrenten

→ De distributieketens, de communicatiekanalen, de culturele verschillen en de handelspraktijken leren kennen

 

La troisième étape de l'étude de marché à l'international consiste à choisir son marché cible et à adapter sa stratégie

Kies uw doelmarkt en pas uw strategie aan
 

L’analyse des données récoltées va vous aider à savoir quel marché est le plus avantageux pour vous.

Als u net begint met uw bedrijf in het buitenland te vestigen, raden wij u aan om u op maar 1 of 2 markt(en) tegelijk te concentreren (niet meer)..

Een u dat heeft gedaan, kan u uw strategie en uw producten/diensten aanpassen aan de doelmarkt. Om dat te doen, moet u de volgende stappen doorlopen:

Lokalisatie van uw website

Transcreatie

Meertalig beheer van sociale netwerken

Internationale contentmarketing

 

Intéressé(e) par notre service
d'étude de marché à l'international ?

 

   Recevez votre devis GRATUIT et SANS ENGAGEMENT !   ›

Over ons

Beelingwa is een bureau voor meertalige communicatie en internationale webmarketing. Doorbreek de culturele en taalkundige barrières!

Contact

  • Rue Josse Willems 4
       1350 Jauche
  • Telefoon:+32 (0)495/24.38.05
  • E-mail: info@beelingwa.com
  •  Btw-nummer: BE 0741.579.351